top of page

Máy đo phổ bụi

Mẫu SB-DS24

Dust Spectrometer Edited Photo - 2_edited.png

Sterilbio SB-DS24 là một máy đếm hạt đa kênh và máy đo PM trong một thiết bị. Nó đếm các hạt trong 24 phạm vi kích thước và cũng báo cáo nồng độ hạt như TSP, PM10, PM2.5 & PM1.0

Mẫu SB-DS24

bottom of page