top of page

Liên lạc

Đối với các câu hỏi về mua hàng, bán hàng và dịch vụ, hãy liên hệ với

us bằng cách sử dụng biểu mẫu trên trang này.

clean-room-tech-double-bracket-tablet.png

Sterilbio Analytics Pte. Ltd.,
30, Cecil Street, # 19-08, Prudential Tower, Singapore 049712

Điện thoại: + 65-8443-0629

Cảm ơn bạn đã gửi!

bottom of page