top of page

Máy đếm hạt trong không khí từ xa

SA-F501 Particle Counter for FMS.jpg

Mẫu SA-F501
(0,1 cfm)

Máy đếm Hạt Từ xa Model SA-F501 là một cảm biến rất nhỏ gọn, là trái tim của Hệ thống Giám sát Cơ sở để theo dõi Số lượng Hạt trong môi trường được kiểm soát. Nó có tốc độ dòng chảy 0,1 cfm và có một máy bơm tích hợp.
Cảm biến nhiệt độ / độ ẩm cũng như
Cảm biến áp suất chênh lệch cũng có thể được
được tích hợp vào hệ thống, với tất cả
kết quả được hiển thị trên máy tính.

Mẫu SA-F510
(1,0 cfm)

Model SA-F510.jpg

Máy đếm hạt Model SA-F510 Remote là một cảm biến rất nhỏ gọn, là trái tim của Hệ thống giám sát cơ sở để theo dõi Số lượng hạt trong môi trường được kiểm soát. Nó có tốc độ dòng chảy là 1,0 cfm và có bộ phận bơm bên ngoài.

Cảm biến nhiệt độ / độ ẩm cũng như cảm biến chênh lệch áp suất cũng có thể  được tích hợp vào hệ thống, với tất cả các kết quả  được hiển thị trên máy tính.

Mẫu SA-F510A (1.0 cfm)

SA-F510A_edited.jpg

Máy đếm Hạt Từ xa Model SA-F510A là một cảm biến rất nhỏ gọn, là trái tim của Hệ thống Giám sát Cơ sở để theo dõi Số lượng Hạt trong môi trường được kiểm soát. Nó có tốc độ dòng 1,0 cfm và có  pump tích hợp.

Cảm biến nhiệt độ / độ ẩm cũng như cảm biến chênh lệch áp suất cũng có thể  được tích hợp vào hệ thống, với tất cả các kết quả  được hiển thị trên máy tính.

bottom of page