top of page

DI Water Fogger

Mẫu SA-WF101

Untitled design (1).png

Sterilbio Analytics DI Water Foggers sử dụng nguyên lý của Siêu âm để tạo ra một lượng lớn sương mù từ 1-10 mu. Sương mù được thoát vào phòng sạch thông qua một ống vòi tiêu chuẩn, hoặc một tấm màn sương mù. Thiết bị này rất hữu ích trong việc thực hiện Nghiên cứu Mô hình Dòng khí trong phòng sạch. Vì sương mù được tạo ra từ nước tinh khiết,

nó không làm ô nhiễm phòng sạch, hoặc bất kỳ máy móc hoặc thiết bị nào trong phòng sạch. Công việc sản xuất có thể bắt đầu

ngay sau khi kiểm tra xong.

bottom of page