top of page

เครื่องดักจับอากาศ

สิ่งที่เรานำเสนอ

Air Capture Hood/Balometer

รุ่น SA-ACH01 ฮูดดักอากาศ

เครื่องดูดควันอากาศ Sterilbio Analytics รุ่น SA-ACH01 เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวัดปริมาณอากาศที่ไหลผ่านช่องระบายอากาศ ดิฟฟิวเซอร์ และตะแกรง ใช้งานง่ายมาก แม่นยำและเชื่อถือได้มาก สามารถบันทึกผลลัพธ์ตัวอย่างได้สูงสุด 4608 รายการในหน่วยความจำภายใน สามารถสั่งซื้อฮูดขนาดต่างๆ แยกกันได้ เพื่อให้เหมาะกับการใช้งานที่แตกต่างกัน มีกระเป๋าหิ้วให้มากับอุปกรณ์ น้ำหนักเบา พกพาสะดวก และใช้งานคนเดียวได้อย่างง่ายดาย สามารถติดตั้งเครื่องพิมพ์ที่ใช้แบตเตอรี่เสริมเพื่อพิมพ์ผลลัพธ์

เหมาะเป็นชุดสำหรับใช้กับเครื่องนับอนุภาค

รุ่น SA-ACH02 ฮูดดักอากาศ

แบบจำลองการวิเคราะห์ Steilbio

SA-ACH02 เครื่องดูดควันแบบมัลติฟังก์ชั่นเป็นเครื่องมือที่ใช้หลักการ PITOT และใช้ในการวัดปริมาตรอากาศที่ไหลผ่านช่องระบายอากาศ ดิฟฟิวเซอร์ และตะแกรง นอกจากการวัดปริมาตรอากาศ ความเร็วลม อุณหภูมิ ความชื้น และความดันแตกต่าง ยังสามารถวัดได้ด้วยเครื่องมือนี้ ใช้งานง่ายมาก แม่นยำและเชื่อถือได้มาก สามารถบันทึกผลลัพธ์ตัวอย่างได้สูงสุด 4608 รายการในหน่วยความจำภายใน
สามารถสั่งซื้อฮูดขนาดต่างๆ แยกกันได้ เพื่อให้เหมาะกับการใช้งานที่แตกต่างกัน
มีกระเป๋าหิ้วให้มากับอุปกรณ์ น้ำหนักเบา พกพาสะดวก และใช้งานคนเดียวได้อย่างง่ายดาย สามารถติดตั้งเครื่องพิมพ์ที่ใช้แบตเตอรี่เสริมเพื่อพิมพ์ผลลัพธ์ได้

เหมาะเป็นชุดสำหรับใช้กับเครื่องนับอนุภาค

SA-ACH02 JPG.jpg
bottom of page